loader image

Naše reference

Neki od naših završenih projekata

FNE VITINA 170kW

Lokalitet FNE Vitina smješten je na lokaciji Donja Vitina – Ljubuški. Fotonaponska elektrana smještena je na dvije lokacije (udaljene zračnom trasom cca. 200m), te prema tome elektrane nose nazive FNE Vitina i FNE Vitina 1.

 

Iako su u pitanu dvije udaljene lokacije, gdje svaka elektrana ima svoj RO-AC ormar, kablovi su dovedeni zračnom trasom (pomoću AB stubova), te je time FNE priključena na mrežu na jednom mjestu.

 

Kao primarni izvor električne energije za potrebe izrade fotonaponske elektrane VITINA korišteni su fotonaponski monokristalni modeli snage 540W proizvođača LUXOR SOLAR gmb, tipa ECO LINE HALF CELL M144 / 540W.

Na lokaciji Vitina 1 je fotonaponska elektrana koja sadrži 44 fotonaponska modula snage 540 Wp što daje ukupnu snagu od 20 kW (instalisana snaga 23,76 kWp).

 

Na lokaciji Vodosprema Vitina je fotonaponska elektrana koja sadrži 300 fotonaponski modula snage 540 Wp što daje ukupnu snagu od 150 kW (instalisana snaga 162 kWp).

 

Početak radova : august 2021. godine

Završetak radova : oktobar 2023. godine

FNE RAMA-GLAS 640kW

Lokalitet FNE RAMA-GLAS je smješten na krovu poslovnog objekta RAMA-GLAS d.o.o. i Hano d.o.o.

 

Fotonaponska elektrana RAMA-GLAS snage 640kW (instalisana snaga 820,8 kWp) je izrađena za vlastite potrebe, bez isporuke el. energije u mrežu.

 

Kao primarni izvor električne energije za potrebe izrade fotonaponske elektrane RAMA-GLAS korišteni su fotonaponski monokristalni modeli snage 540W proizvođača LUXOR SOLAR gmb, tipa ECO LINE HALF CELL M144 / 540W.

 

Početak radova : juni 2022.

Kraj radova : juli 2023. godine

Nadogradnja SCADA sistema u TS 110/x kV Sarajevo 11

U TS Sarajevo 11 je izvršena nadogradnj SCADA sistema zamjenom postojeće opreme. Oprema SCADA sistema je obuhvatala funkcije nadzora, kontrole i prikupljanja podataka s postojećih IED uređaja u jedinstven sistem.

 

Novougrađena oprema SCADA sistema omogućava uspostavu integrisanog sistema stanične automatizacije i njegovo povezivanje sa postojećom opremom u objektu i nadređenim dispečerskim centrima.

 

Ponuđena oprema SCADA sistema omogućava uvezivanje svih postojećih IED uređaja po njihovim izvornim komunikacionim protokolima, bez dodatnih eksternih uređaja za konverziju protokola.

 

Radovi koji su izvršeni :

 

 • Demontaža postojeće opreme SCADA sistema
 • Ugradnja nove opreme SCADA sistema
 • Demontaža postojećeg komunikacijskog čvorišta gateway COM581
 • Demontaža postojećeg GPS uređaja
 • Montaža novog GPS uređaja
 • Polaganje svih potrebnih komandno-signalnih i komunikacionih kablova
 • Obrada i priključenje potrebnih postojećih i novopoloženih kablova;
 • Spajanje postojećih IED uređaja na novougrađeni SCADA sistem;
 • Provjera ispravnosti ožičenja;
 • Uspostavljanje i provjera komunikacije između IED uređaja i opreme SCADA sistema;
 • Uspostavljanje i provjera komunikacije između opreme SCADA sistema i udaljenih centara upravljanja;
 • Provjera na svim nivoima (HMI, udaljeni centri upravljanja) signala, mjerenja, upravljanja, statusa, blokada, hijerarhije upravljanja prema odobrenim signal listama;
 • Funkcionalno ispitivanje cjelokupnog SCADA sistema – prijemni test na objektu uz izradu potrebnih ispitnih protokola;
 • Puštanje u pogon;
 • Obuka osoblja Klijenta