Projektant


General Engineering d.o.o. je perspektivna i ambiciozna kompanija, koja se bavi pružanjem usluga u sektoru elektroenergetike, automatike, telekomunikacija i informacionih tehnologija u Bosni i Hercegovini, ali i u inostranstvu, te konstantno teži pronalasku kvalitetnih kadrova sa kojima će nastaviti unapređivati obostrani poslovni uspjeh.

Ukoliko ste zainteresirani za rad u iskusnom, mladom i ambicioznom timu, otvoreni za kontinuirano i omogućeno usavršavanje, predani poslu, disciplinirani, ali u isto vrijeme i kreativni u radu, pozivamo Vas da se prijavite na sljedeću poziciju:

 • Projektant (1 izvršilac)

Glavni radni zadaci:

 • Izrada idejnog, glavnog, izvedbenog i projekta izvedenog stanja;
 • Izrada osnovne strukture projekta i sadržaja knjiga projektne dokumentacije;
 • Projektovanje sekundarnih sistema zaštite i upravljanja u elektroenergetskim objektima, AC/DC razvoda te kontrolnih sistema upravljanja u elektroenergetskim i industrijskim postrojenjima;
 • Prijedlog tehničkog rješenja, izrada tehničkih opisa, proračuna i elektromontažnih nacrta primarnog dijela u elektroenergetskim i industrijskim postrojenjima;
 • Analiza projektnog zadatka i ugovorne dokumentacije, te izrada izvještaja planiranih aktivnosti za izradu projektne dokumentacije;
 • Izrada tehničke i komercijalne ponude za dio projektovanja.

Uslovi koje kandidat treba ispunjavati  su:

 • VSS, završen Elektrotehnički fakultet – drugi ciklus;
 • Poznavanje rada u software-ima za projektovanje: AutoCaD, EPLAN;
 • Poželjno prethodno radno iskustvo u trajanju od 1 godine;
 • Aktivno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu; poželjno poznavanje i drugog stranog jezika.

Kod Projektanta visoko cijenimo:

 • Timski rad i kooperativnost u radu sa kolegama;
 • Organiziranost, preciznost, fokusiranost i fleksibilnost u obavljanju radnih zadataka;
 • Otvorenost i radoznalost za rad na terenu i putovanja u inostranstvo;

Nudimo:

 • Učenje od i rad sa visoko kompetentnim projektantima iz našeg tima;
 • Priliku za stručno usavršavanje (uključujući edukacije u BiH i inostranstvu i obilje internih razvojnih aktivnosti), profesionalno napredovanje i obogaćivanje posla u skladu s vašim interesima i kompetencijama, te kontinuiranu podršku i poticaj u vašem ličnom razvoju;
 • Rad na inovativnim projektima i na međunarodnom tržištu;
 • Stimulativni sistem nagrađivanja;
 • Fleksibilno radno vrijeme;
 • Puno dinamike, kretanja, promjena i odlične atmosfere u timu;
 • Ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Naša kompanija poštuje najbolje inženjere i primjenjuje projektantske prakse uz njegovanje vrijednosti Vivere tota vita discendum est, Čovjek uči dok je živ. Cijenimo i nagrađujemo trud i zalaganje na poslu. Uživamo u radu na terenu gdje nikada nije dosadno i zna biti veoma zabavno…

Ukoliko prepoznajte da bi ovo mogao biti Vaš novi profesionalni izazov, Vaš CV i motivacijsko pismo zajedno sa eventualnim preporukama dostavite na mail: konkursi@gene.ba

Prilikom slanja prijave u naslovu e-mail-a obavezno naznačiti poziciju iz oglasa – Projektant.

Odabrani kandidati će biti pozvani na razgovor.

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Lokacija: Sarajevo, Vilsonovo šetalište 6

Contact us