Poslovno-tehnički sekretar


General Engineering d.o.o. je perspektivna i ambiciozna kompanija, koja se bavi pružanjem usluga u sektoru elektroenergetike, automatike, telekomunikacija i informacionih tehnologija u Bosni i Hercegovini, ali i u inostranstvu, te konstantno teži pronalasku kvalitetnih kadrova sa kojima će nastaviti unapređivati obostrani poslovni uspjeh.

Ukoliko ste odličan organizator, volite red i uređenost, imate razvijene komunikacijske vještine i uživate u komunikaciji onda bi ovo mogao biti posao za Vas. Ako uz to volite posao u kojem ima mnogo multitaskinga, dinamike i saradnje onda bi za Vas ovaj posao mogao biti posao iz snova.

Ako ste uz to ambiciozni, volite dinamične i agilne timove, tražite kompaniju u kojoj ćete imati stalne izazove a istovremeno uživati u pozitivnoj radnoj atmosferi – onda bi GENE mogao biti prava kompanije za Vas. Pozivamo Vas da se prijavite na poziciju:

 • Poslovno-tehnički sekretar (1 izvršilac)

Glavni radni zadaci:

 • Upravljanje poslovnom dokumentacijom;
 • Rad na pripremi i dostavi ponuda i ugovora;
 • Upravljanje korporativnom korespondencijom na nivou kompanije;
 • Priprema i slanje računa ;
 • Korespodencija sa bankama i poslovi plaćanja;
 • Finansijska i Kadrovska administracija;
 • Upravljanje dokumentacijom vezanom za bezbjednost i zaštitu na radu;
 • Procjena rizika na radnom mjestu;
 • Organizacija službenih putovanja.

Uslovi koje kandidat treba ispunjavati  su:

 • VSS, završen bachelor ili master studij;
 • Napredno korištenje poslovnih programskih paketa: MS Office,…;
 • Aktivno korištenje 2 strana jezika u govoru i pismu od kojih je engleski jedan;
 • Radno iskustvo je poželjan uslov.

Kod Poslovno-tehničkog sekretara posebno cijenimo:

 • Vještine organiziranja, sistematičnost i orijentiranost na red;
 • Snalažljivost i brzinu u radu – efikasnost;
 • Osjetljivost na detalje, pedantnost i preciznost;
 • Orijentaciju na saradnju sa drugim odjelima i timovima u organizaciji, ugodnost i srdačnost;
 • Samostalnost i inicijativu u radu, proaktivnost i spremnost na djelovanje;
 • Izvrsnost u komunikaciji, vladanje principima profesionalne poslovne komunikacije.

Nudimo:

 • Učenje i rad uz visoko kompetentno osoblje iz našeg tima;
 • Priliku za stručno usavršavanje (uključujući edukacije u BiH i inostranstvu i obilje internih razvojnih aktivnosti), profesionalno napredovanje i obogaćivanje posla u skladu s vašim interesima i kompetencijama, te kontinuiranu podršku i poticaj u vašem ličnom razvoju;
 • Rad na interesantnim ponudama za domaće i međunarodno tržište;
 • Stimulativni sistem nagrađivanja;
 • Fleksibilno radno vrijeme; 
 • Puno dinamike, kretanja, promjena i odlične atmosfere u timu.

Naša kompanija poštuje najbolje inženjere i primjenjuje projektantske prakse uz njegovanje vrijednosti Vivere tota vita discendum est, Čovjek uči dok je živ. Cijenimo i nagrađujemo trud i zalaganje na poslu. Uživamo u radu na terenu gdje nikada nije dosadno i zna biti veoma zabavno…

Ukoliko prepoznajte da bi ovo mogao biti Vaš novi profesionalni izazov, Vaš CV i motivacijsko pismo zajedno sa eventualnim preporukama dostavite na mail: konkursi@gene.ba

Prilikom slanja prijave u naslovu e-mail-a obavezno naznačiti poziciju iz oglasa – Poslovno-tehnički sekretar.

Odabrani kandidati će biti pozvani na razgovor.

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Lokacija: Sarajevo, Vilsonovo šetalište 6

Contact us