Komercijalista – oglas za posao

General Engineering d.o.o. je perspektivna i ambiciozna kompanija, koja se preko deset godina uspješno bavi pružanjem usluga u sektoru elektroenergetike, automatike, telekomunikacija i informacionih tehnologija u Bosni i Hercegovini, ali i u inostranstvu.

U cilju daljnjeg razvoja poslovanja tražimo iskusne i proaktivne osobe za radno mjesto:

 

 • Komercijalista (1 izvršilac)

 

UKRATKO:

Komercijalista će obavljati poslove nabavke, prodaje i organizacije komercijalnog poslovanja u kompaniji, uz ostvarivanje rasta i postizanje prodajnih ciljeva integracijom znanja iz područja komercijale, prodaje, marketinga, elektrotehnike i informacionih tehnologija.

 

POSLOVI KOJI VAS OČEKUJU:

 

 • Kontaktiranje sa dobavljačima i kupcima te ugovaranje prodaje usluga i/ili proizvoda;
 • Pronalaženje novih klijenata, planiranje nuđenja usluga, izrada komercijalnih ponuda, narudžbi, provođenje uvoza i izvoza, te podnošenje izvještaja o njihovoj realizaciji Upravi društva;
 • Odgovornost za zakonitost nabavnih i prodajnih poslova, uvozno-izvoznog poslovanja te za takvu politiku formiranje cijena koja je u skladu kako sa zahtjevima tržišta tako i s potrebama kompanije;
 • Konstantno istraživanje tržišta, poznavanje proizvoda i usluga u oblasti elektrotehnike, informacionih tehnologija, industrijske automatizacije, te učešće u provođenju marketinških aktivnosti;
 • Nadzor pri izradi, i/ili izrada svih vrsta komercijalnih dokumenata neophodnih za poslovanje kompanije, ugovaranje i kvalitetnu realizaciju usluga, te transport robe u skladu sa rokovima projekta;
 • Izrada svih vrsta finansijskih obračuna (izrada analiza poslovanja, mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih), priprema svih naloga za plaćanje, ažurno praćenje poštivanja rokova plaćanja kupaca i naplatu potraživanja;
 • Organizacija i kontrola periodične inventure;
 • Održavanje, razvoj i administracija komercijalnih poslova;

 

 

USLOVI:

 

 • Završen VSS/I ili II stepen bolonjskog studija iz oblasti ekonomije/elektrotehnike/ili srodnih područja;
 • Prethodno radno iskustvo u trajanju od minimalno 3 godine kao komercijaliste u području elektrotehnike/informacionih tehnologija/industrijske automatike;
 • Izražene komunikacijske sposobnosti, prodajne, prezentacijske i pregovaračke vještine;
 • Aktivno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu; poželjno poznavanje i drugog stranog jezika;
 • Napredno znanje rada u MS Office-u;
 • Vozačka dozvola B kategorije;

 

OD KOMERCIJALISTE OČEKUJEMO:

 

 • Radno iskustvo na projektima u oblasti izgradnje/rekonstrukcije elektroenergetskih objekata naponskog nivoa 110 kV i više;
 • Organiziranost, dinamičnost, snalažljivost i upornost;
 • Timski rad;
 • Spremnost na stalno usavršavanje i orijentiranost prema rezultatima;

 

NUDIMO:

 

 • Ugodnu radnu okolinu;
 • Priliku za stručno usavršavanje (uključujući edukacije u BiH i inostranstvu i obilje internih razvojnih aktivnosti), profesionalno napredovanje i obogaćivanje posla u skladu s vašim interesima i kompetencijama, te kontinuiranu podršku i poticaj u vašem ličnom razvoju;
 • Solidna bazna i atraktivna stimulativna primanja vezana na rezultate rada;
 • Mjesto rada: Sarajevo, cijela BiH, po potrebi inostranstvo;

 

Pozivamo sve kandidate opisanog profila, koji žele uživati radeći s najsavremenijim tehnologijama te pritom solidno zarađivati i biti izravni kreatori svoje poslovne karijere unutar stabilne kompanije, da CV i motivacijsko pismo zajedno sa eventualnim preporukama dostave na e-mail: konkursi@gene.ba

 

Prilikom slanja prijave u naslovu e-mail-a obavezno naznačiti poziciju iz oglasa – Komercijalista.

 

Odabrani kandidati će biti pozvani na razgovor.

Oglas ostaje otvoren do popunjavanja radnog mjesta.

Lokacija: Sarajevo, Vilsonovo šetalište 6

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact us